Gezinsbehandeling

Wij bieden nu ook gezinsbehandeling. Gezinsbehandeling is een vorm van behandeling waarbij het hele gezin (of een deel) mee doet. Er wordt gekeken naar disfunctionele patronen binnen het gezin of familiesysteem. Deze patronen kunnen zichtbaar worden door de vele conflicten die er zijn of doordat er geen verbinding wordt ervaren. Soms is er een gezinslid die problemen veroorzaakt om aandacht te vragen voor grotere problemen in het gezin. Gezinsbehandeling is erop gericht om deze patronen te doorbreken.

Dat kan op verschillende manieren gebeuren en wordt per gezin bekeken. De gezinsbehandelaar werkt ondersteunend aan jullie hulpvraag. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat jullie als gezin heel goed weten waar de schoen wringt en ook in staat zijn om passende oplossingen voor het probleem te vinden. Soms heb je ook een zetje in de goede richting nodig en dan zal de gezinsbehandelaar met haar kennis over het functioneren van gezinnen en opvoeden toevoegen aan jullie proces van verandering.

Bij de start wordt het familiesysteem in kaart gebracht met zorgen en krachten en zal er gekeken worden welke problemen ervaren worden en hoe het komt dat deze steeds als patroon terugkomen. Daarna wordt gekeken wat jullie kan helpen om het anders aan te pakken. Misschien kun je leren om anders naar de situatie te kijken, anders met elkaar te communiceren of moet er gewerkt worden aan meer verbinding met elkaar? Methodes die gebruikt kunnen worden zijn onder andere: Geweldloos Verzet, systeemtherapeutische interventies, EFT (Emotional Focused Therapie), etc.

Bij deze problemen kun je denken aan gezinsbehandeling: Veel conflicten, opvoedingsproblemen, relationele problemen (scheiding, samengestelde gezinnen), elkaar niet begrijpen, geen verbinding voelen/ er is veel afstand, ziekte of stress in het gezin.