Echtscheiding

Echtscheiding is een verlieservaring. Als je in een echtscheiding zit dan komt er van alles op je af, je hele vertrouwde wereld verandert. Soms loop je vast in dit proces, raak je verstrikt in alle gevoelens die erbij komen kijken. Je kunt dan individuele therapie krijgen om weer houvast en grip te ervaren. Praktijk de Eik biedt individuele therapie aan volwassenen en kinderen.

Kinderen en jongeren die te maken krijgen met de echtscheiding van hun ouders hebben extra ontwikkeltaken erbij gekregen naast hun gewone ontwikkeltaken. Vaak ervaren zij een wirwar aan gevoelens, krijgen te maken met twee huizen waar zij wonen en worstelen zij met de loyaliteit naar beide ouders. Soms zijn er conflicten tussen ouders waar zij tussen komen te zitten.

De therapie is gericht op het bieden van een veilige, neutrale plek waar zij hun verhaal mogen doen. Daarnaast wordt er psycho-educatie geboden ten aanzien van hun situatie en wordt gekeken naar welke vaardigheden hen zou kunnen helpen om te leren omgaan met de veranderde situatie.

Ik kom graag met je in contact

Heb je vragen of wil je eens bespreken wat ik voor je kan betekenen?

Neem contact op

SCHIP aanpak

Praktijk de Eik biedt aan stellen in slecht weer of aan ex-partners die in scheiding zijn de SCHIP aanpak aan. De SCHIP aanpak is een traject volgens een vaste methode die langs een aantal fases gaat (Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend Horen, Integratie en Partners) Zoals gezegd is een echtscheiding een verlieservaring en verlies genereert rouw. Bij een echtscheiding is er sprake van postrelationele rouw. Wat dit traject anders maakt dan andere trajecten is dat er naast aandacht voor het ontstane conflict, ook ruimte is voor het verlies wat de scheiding met zich mee brengt. Daarnaast is het een methode die gericht is op alleen de ex-partners en worden de kinderen er als partij buiten laten. De gedachte is, dat je gezamenlijk de relatie afhecht, en samen afscheid neemt van de voorbije relatie. Als je dit proces zorgvuldig doorloopt, dan verkleint het aanzienlijk de kansen op een doorlopende vechtscheiding. Uiteraard is het een hele investering wat betreft tijd, energie en financiën. En zeker als je besloten hebt om uit elkaar te gaan, dan heb je de neiging snel een punt te zetten en weer door te gaan. Met andere woorden, je neemt afscheid en gaat verder. Je slaat dan de fase van rouw over waardoor juist de conflicten voedingsbodem krijgen. Zeker als je kinderen hebt, is het aan te raden, om je relatie zorgvuldig te beëindigen.

Voor meer informatie kun je terecht op: www.schipaanpak.nl