Voor wie

Praktijk de Eik is een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en daardoor vastlopen in hun dagelijks leven.

Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. De therapie is aangepast op hun ontwikkeling, dat wil zeggen dat er vooral spelenderwijs geleerd wordt. We lezen verhaaltjes, maken tekeningen of schilderijen, kleien, spelen spelletjes of doen fysieke oefeningen. Kinderen verwerken door spel. Het is de taal die zij spreken. Spelenderwijs leren zij over emoties, gedrag en krijgen zij uitleg over hun situatie. Zo leren zij vaardigheden aan die hen verder helpt.

Jongeren vanaf 12 tot 18 jaar zijn verder in hun cognitieve ontwikkeling. We werken nog steeds met verschillende creatieve middelen maar ook meer door middel van gesprek. Er wordt meer aanspraak gedaan op hun reflecterend vermogen en eigen verantwoordelijkheid. We gaan uit van het verhaal van de jongere, wat is jouw overkomen en hoe ga je daarmee om? Zij leren uiten wat zij nodig hebben en om te vertrouwen op hun eigen kracht om met de situatie om te gaan.

(Jong)volwassenen dragen vaak al meerdere ervaringen mee in hun rugzak. Sommige positief en andere zeul je mee als ballast. Iedereen kent van die ervaringen waardoor je wordt gevormd. Maar wat nu als je niet wilt zijn wie je nu bent? Of dat je niet tot bloei kunt komen en steeds maar vast zit in patronen die je niet helpen? Dan is tijdelijke ondersteuning door middel van therapie wellicht een goed idee.

Praktijk de Eik werkt systeemgericht. Dat betekent dat gekeken wordt of er steunend netwerk is, er gezinsbehandeling mogelijk is en dat ouders bij de behandeling van hun kind betrokken worden. Het betekent ook dat er gekeken wordt naar patronen in een systeem die helpend zijn om met moeilijke gebeurtenissen om te gaan of die juist tegenwerken.

Ik kom graag met je in contact

Heb je vragen of wil je eens bespreken wat ik voor je kan betekenen?

Neem contact op

Uitsluitingscriteria

Praktijk de Eik biedt hulp vanuit het kader complementaire zorg (alternatieve geneeswijzen) en gespecialiseerde jeugdhulp (geen GGZ). Dat betekent dat wij niet alle problemen behandelen en bij de aanmelding de volgende uitsluitingscriteria nalopen. Deze criteria gebruiken wij ook wanneer binnen de behandeling blijkt dat deze zaken spelen, dit kan een reden zijn om de behandeling te beëindigen. In die gevallen zullen wij actief meedenken waar de hulpvraag beter past.

Criteria voor afwijzen of beëindigen hulpvraag (wat bieden wij niet en wanneer bieden wij geen hulp)

  • Onderzoek en diagnostiek
  • Opnames, crisisdienst, verblijf
  • Eetproblematiek
  • Hoogbegaafdheid
  • Relatietherapie
  • Acute suïcidaliteit
  • Acute verslavingsproblematie
  • Zorg vanuit PGB of WLZ
  • Psychiatrische problematiek zoals: angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsstoornissen, ASS problematiek, ernstige vorm van depressie (hiervoor is vaak multidisciplinair overleg nodig en hoort thuis binnen de specialistische GGZ).
  • Wanneer cliënten en/ of naasten verstorend van invloed kunnen zijn op de behandeling en de veiligheid van cliënt of medewerker in het gedrag komt, namelijk: discrimineren van cliënten of medewerkers, bij gewelddadig of psychotisch gedrag, seksueel intimiderend gedrag of agressief gedrag
  • Wanneer cliënten gedwongen zijn door justitieel kader. Wij behandelen alleen cliënten die er vrijwillig voor gekozen hebben hulp bij ons te krijgen (er kan wel sprake zijn van een justitieel kader, maar de therapie is vrijwillig.
  • Wanneer de situatie rond de hulpvraag en/ of hulpvrager dusdanig is dat Praktijk de Eik onvoldoende kwaliteit en/ of kwantiteit van zorg kan bieden

Praktijk de Eik biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Jouw hulpvraag staat centraal!