Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een therapievorm waarin allerlei methoden en technieken samenkomen. Er wordt niet vastgehouden aan een therapievorm. Er wordt per persoon gekeken wat nodig is en wat het beste aansluit. De therapie is gericht op de hulpvraag van de cliënt en meestal meerdere leefgebieden waar de problemen worden ervaren. Bijvoorbeeld binnen je relaties, op je werk, op school, binnen je eigen persoon. Wij onderzoeken waar je tegenaan loopt, hoe dat komt, en wat je zou kunnen doen om dit te verhelpen (bijvoorbeeld andere mindset of ander gedrag). De therapie is gericht op vergroten van zelfkennis en zelfwaardering. Naast oplossingsgericht is de therapie zeker gericht op persoonlijke groei.

Probleemgebieden die kunnen worden behandeld zijn: relatieproblemen, identiteitsproblemen, onzekerheid, negatief zelfbeeld, stress gerelateerde klachten, persoonlijke groei of opvoeding.

De praktijk biedt geen onderzoek en diagnostiek, geen hulpverlening bij psychiatrische problematiek of agressie problematiek en niet bij acute suïcidaliteit of eetproblemen. Wij bieden geen relatietherapie.

Wanneer er sprake is van LVB (licht verstandelijke beperking) problematiek is overleg nodig of de praktijk aansluit bij de hulpvraag of niet.

Ik kom graag met je in contact

Heb je vragen of wil je eens bespreken wat ik voor je kan betekenen?

Bel me gerust